Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
PolNet
07.01.2013  

PolNet

      

PolNet NEDİR ?
Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği vererek; görevin süratli, güvenilir ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini ve vatandaşlarımızın zamanında, kaliteli ve kesintisiz olarak hizmet alabilmelerini sağlayan modern bir “Polis Bilgi Sistemidir”.
PolNet ulusal ve uluslararası tüm bilgi ağları ve bilgi bankalarına entegre olabileceği düşünülerek tasarlanmış, ülkemizin bilgi toplumu olmasını sağlayacak önemli projelerden biridir.
Çağımızda sosyal, ekonomik ve özellikle teknolojik değişmeler hızla artmakta ve bu artışın etkileri her geçen gün yaşamımızda daha fazla hissedilmektedir. Bu doğrultuda PolNet projesi ile e-polis uygulamaları başlatılmış ve teşkilatımız e-devlet için gerekli hazırlığı tamamlamıştır.
Dünyada benzerleri arasında önde olan ve kullanımı ile güvenlik hizmetlerine büyük destek sağlayarak hızlı, güvenli ve doğru bilgiye erişim imkanı getiren PolNet, Teşkilatımızın onur kaynaklarından biri olmuştur.
PolNet’le BİRLİKTE
Emniyet Teşkilatının gelişen yeni teknolojiler ve değişen kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen kurumsal uygulama yazılımları ile birimlerimize kesintisiz bilişim desteği verilmektedir.
e-İmza altyapısına uygun olarak geliştirilen Elektronik Belge ve Dokümantasyon Yönetim Sistemi, kurum içi yazışmaları elektronik ortama taşımıştır. e-İmza entegrasyonu sonrasında, dış kurumlarla hali hazırda kağıt üzerinde yapılan yazışmalar da elektronik ortama taşınarak, hızlı ve güvenilir evrak akışı sağlanacaktır.
Kurumsal kaynak planlaması yazılımı olan Ayniyat Takip Sistemi ile Teşkilatımız, bütçe planlama ve uygulamalarını merkezden elektronik ortamda gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı sağlanarak Teşkilatımız çevik bir yapıya kavuşturulmuştur. 
Gözaltı süreleri kısalmış ve gereksiz gözaltına alma olayları ortadan kalkmıştır.
Pasaport, araç tescil, sürücü, silah ruhsat işlemleri bürokrasiden arındırılmış şekilde, en kısa sürede yapılmaktadır.
Trafik cezalarının izlenebilirliğinin artması ve etkin trafik denetimleri ile kaza oranları düşürülmüştür.
Hudut kapılarında verdiğimiz hızlı ve etkin hizmetlerle ülkemizin güvenliğine, turizmine olumlu katkılar sağlanmıştır.
e-devlet’in bir parçası olan PolNet, elde edilen bilgilerle internet üzerinden vatandaşlarımıza doğrudan elektronik ortamda hizmet vermektedir.
 
PolNet kapsamında İl Emniyet Müdürlükleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Karakollar, Hudut Kapıları ve diğer birimlerimizde hizmet verilmektedir.
PolNet Emniyet Teşkilatı iç otomasyon, ortak veritabanı ve vatandaşa hizmet projesidir. Bilgiye erişim amacıyla yapılan yazışmalar ve bu yazışmaların kaybettirdiği zaman ortadan kaldırılmış, birçok hizmet gerektiği gibi yapılmaya başlanmış ve etkinlik arttırılarak daha kaliteli hizmet verilmesi sağlanmıştır.
PolNet Emniyet Teşkilatı bünyesinde sadece kullanıcı düzeyinde olmayan çok geniş bir bilişim kültürü oluşturmuştur.
Bugün itibari ile hemen hemen bütün birimlerimizin PolNet üzerinde bir web sitesi bulunmaktadır.
Yürürlükteki güncel mevzuat gibi uygulamalar bu web siteleri aracılığı ile tüm personele ulaştırılmaktadır.
 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • ÇANAKKALE 2015
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • TUBİM
  • Ulusal Ulaştırma Portalı