Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Bilişim Ağları Şube Müdürlüğü

Giriş
BİLİŞİM AĞLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TransPol ağ bileşenleri ile Merkez Teşkilatı internet ağı hizmetlerinin planlanmasını, tahsisini, tesisini-kurulumunu, işletimini, sürekliliğini, geliştirilmesini ve ağ güvenliğini sağlamak, Mobil bilişim ağının ilgili GSM operatörleri ve servis sağlayıcılar ile olan veri iletişim bağlantılarını yapmak, güvenlik standartlarını belirleyerek yönetim ve işletimini sağlamak,
Dış kurumlarla yapılacak veri alışverişine yönelik güvenli iletişim altyapısının tesisini ve idamesini sağlamak,
Servis Sağlayıcılar ile veri iletişim hizmetlerine yönelik Teşkilat adına yapılması gereken sözleşmelerin teknik gerekliliklerini hazırlamak,
Veri iletişim hatlarının gizliliğini ve optimizasyonunu sağlamak,
Teşkilat adına veri iletişim teknolojilerini takip etmek ve Teşkilat için uygun görülenleri temin etmek,
Bilişim ağı hizmetlerine yönelik sistem, cihaz ve bileşenlerin kurulum, bakım, onarım ve montaj işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
Bilişim ağı hizmetlerinin Teşkilat çapında yeknesak yürütülmesi ile ilgili standart ve prosedürler oluşturmak, uygulanmasını takip ederek denetim ve güncellemeler yapmak,
Bilişim ağı hizmetlerine yönelik ihtiyaç duyulan cihaz, sistem ve hizmetlere ilişkin liste ve teknik şartnameleri hazırlamak, ihale, muayene ve kabul komisyonlarında görev almak,
Arızaları giderilemeyen veya ekonomik/teknolojik ömrünü tamamladığı tespit edilen network cihazları hakkında HEK işlemi yapılmak üzere rapor tanzim etmek veya ettirmek,
Kriz durumlarında iletişimin devamını sağlayacak alternatif veri iletişim sistemlerinin tesisini ve idamesini sağlamak, 
Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
​ 
​​​​​
  • Kurumsal e-Posta
  • e-Devlet Hizmetleri
  • Polis Eşleri Derneği
  • Polis Radyosu
  • EGM Çocuk Sayfası
  • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü