Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

İdari İşler Şube Müdürlüğü

Giriş
  İDARİ İŞLER  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  
       

Daire Başkanlığının görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılama ile görevli personelin işlemlerinin takip edilmesi temel görevi kapsamında;

Branş işlemlerini yürütmek,

Branşlı personeli kayıtlar üzerinde takip etmek, atama ve yer değiştirme planlamalarını yapmak,

Personelin idari ve özlük haklarını takip etmek, kayıtlarını tutmak ve güncellemek,

Mevzuat çalışmalarını yürütmek,

Bilgi teknolojileri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının tespiti, planlanması ve planlanan eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

Bilgi teknolojileriyle ilgili eğitim türleri, dokümanları ve sınıf standartlarını belirlemek,

Bilgi teknolojileri hizmetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurs, toplantı, seminer, sempozyum, fuar ve benzeri eğitim etkinlikleri düzenlenmek ve organizasyonun sekretarya görevini yürütmek,

Bilgi teknolojileri hizmetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurs, toplantı, seminer, sempozyum, fuar, eğitim ve benzeri etkinliklere personelin katılımı ile ilgili işlemleri yürütmek,

Daire Başkanlığı stratejik planını üretmek,

Daire Başkanlığı bütçe işlemlerini yürütmek,

Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.​ ​
 
​​​​
  • Kurumsal e-Posta
  • e-Devlet Hizmetleri
  • Polis Eşleri Derneği
  • Polis Radyosu
  • EGM Çocuk Sayfası
  • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü