Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

İşletim ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Giriş
İŞLETİM VE KOORDİNASYON  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bilgi teknolojileri hizmetlerinde kullanılan projelerin işletme ve koordinasyonu temel görevi kapsamında;

Projelerin işletim ve koordinasyonu ile ilgili gelen çağrıları cevaplamak ve ilgilisine aktarmak,​

PolNet uygulamalarının işletimi ile ilgili paydaşlarla yürütülen iş ve işlemleri takip etmek ve raporlamak,

Genel Müdürlük ile dış paydaşlar arasındaki entegrasyonlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Web platformu üzerinde yürütülen web sitesi ve portal projelerinin işletimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

PolNet uygulamalarına yönelik ihtiyaç duyulan cihaz, sistem ve hizmetlere ilişkin liste ve teknik şartnameleri hazırlamak, ihale, muayene ve kabul komisyonlarında görev almak,

Kurumsal yazılımların işletim hizmetlerini yürütmek, 

Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.  ​
      

      

  

     

       

   

   

   

 

 ​     
 
​​​​​​​​​
  • Kurumsal e-Posta
  • e-Devlet Hizmetleri
  • Polis Eşleri Derneği
  • Polis Radyosu
  • EGM Çocuk Sayfası
  • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü