Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş
YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  


​Emniyet Teşkilatında bilgisayar ortamında kullanılacak hizmetlere ilişkin yazılımların, yazılım yaşam döngüsüne uygun olarak geliştirilmesi temel görevi olmakla birlikte

İhtiyaç tespitine yönelik bilgi toplamak,

Analizler yaparak analiz sonuçlarına göre sistem topolojilerini, uygulama ara yüzlerini, uygulamaları ve veri desenlerini tasarlamak,

Yapılan tasarımlara göre uygulama geliştirmek,

Uygulamalarla ilgili güncelleme çalışmaları yapmak,

Yazılımları, belirlenen kod geliştirme standartlarına göre hazırlamak,

Geliştirilen uygulamaların kalite kontrollerini yapmak ve belgelendirmekle görevlidir.​
 
 
​​​​
  • Kurumsal e-Posta
  • e-Devlet Hizmetleri
  • Polis Eşleri Derneği
  • Polis Radyosu
  • EGM Çocuk Sayfası
  • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
  • Ulusal Ulaştırma Platformu
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü